Essätävlingen ordnas vart tredje år för att uppmärksamma essäistik, till Hans Ruins minne. Tävlingen har arrangerats sedan 2003 och från och med 2021 är Tidskriftscentralen r.f. arrangör.

Vinnarna år 2022 har publicerats

Den aktuella omgången – Tävlingsreglerna 2022

I Hans Ruin-essätävlingen efterlyser vi goda essäer. Tävlingen ordnas vart tredje år. I den aktuella omgången ska tävlingsbidragen lämnas in före 31 mars 2022.

Utdrag ur tävlingsvinnarna

Vi kommer att publicera utdrag ur en eller flera vinnande essäer på hansruin.fi.