Tävlingsregler 2022

I Hans Ruin-essätävlingen efterlyser vi goda essäer.

Essän är stilistiskt njutbar. Mer personlig än den ordinära vetenskapliga prosan, mer lärd än den rena skönlitteraturen och mer eftertänksam än den utpräglade journalistiken.

Regler

Essän ska vara tidigare opublicerad och skriven på svenska. Essän kan omfatta ca 3-10 sidor, max 22 000 nedslag (med blanksteg, exklusive eventuell litteraturförteckning).

Tävlingen genomförs av Tidskriftscentralen r.f. och finansieras av Svenska kulturfonden.

Bidragen bedöms av en jury. De vinnande bidragen publiceras i den tidskrift av Tidskriftscentralens medlemstidskrifter som skribenten önskar.

Tidskrifterna kan också, med skribentens samtycke, publicera övriga bidrag. 

Första pris i essätävlingen är 4 000 euro, andra pris 3 000 euro och tredje pris 2 000 euro.

Om man tidigare vunnit ett penningpris i Hans Ruin-essätävlingen får man inte delta en gång till. Vår förhoppning är att tävlingen ska inspirera nya skribenter skriva essäer och därför vill vi undvika att samma personer vinner pris i tävlingen flera gånger.

Bidraget ska lämnas in senast den 31 mars 2022.

Vinnarna av tävlingen offentliggörs den 18 juni 2022.