Allmän info

Hans Ruin-essätävlingen har fram till år 2020 arrangerats av Svenska Kulturfonden. Den sjunde tävlingsomgången avgjordes i juni 2019. Michel Ekman vann tävlingen med sin essä Skymning. Fem variationer. Den åttonde Hans Ruin essä-tävlingen arrangeras våren 2022 av Tidskriftscentralen r.f. och finansieras av Svenska Kulturfonden.

Frågor och svar

Har essätävlingen någon åldersgräns?

Nej, alla intresserade är välkomna att lämna in sitt bidrag.

Jag undrar om essätävlingen endast är för finlandssvenskar?

Nej, alla som skriver på svenska kan delta.

Kan man delta med flera bidrag?

Nej, alla tävlingsdeltagare lämnar in en essä var.

Enligt reglerna får jag inte delta, om jag tidigare vunnit ett penningpris i samma tävling. Vad betyder det?

Syftet med essätävlingen är att hitta nya förmågor, och att kontinuerligt utvidga kretsen av finlandssvenska författare. Därför vill vi undvika att samma person flera gånger står på prispallen. Det skulle i längden riskera att göra tävlingen ointressant – både för deltagarna och för det litterära fältet.

Regeln gäller skribenter som placerat sig på första, andra eller tredje plats, om du tidigare fått ett hedersomnämnande är du välkommen att delta i tävlingen igen.

Har essätävlingen något tema?

Nej, temat är valfritt. Din essä kan alltså behandla vilket ämne som helst!

Kan min essä delta i flera tävlingar samtidigt?

Nej, tävlingsbidraget ska vara unikt. Hans Ruin-essätävlingen avgörs i maj med prisutdelning i juni. Om ditt bidrag inte hör till de prisbelönade denna gång kan du givetvis sända essän till någon annan tävling.

När ordnas nästa essätävling?

Essätävlingen arrangeras vart tredje år. Nästa tävlingsomgång är våren 2022.

Om jag vinner, kan min essä publiceras var som helst?

Nej, de prisbelönta essäerna publiceras i någon av följande tidskrifter enligt skribentens önskemål: Ad Lucem, Astra, Finsk Tidskrift, Fredsposten, Horisont, Ikaros, Kontur, Nya Argus, Skärgård eller Språkbruk. Se www.tidskriftscentralen.fi om du inte är bekant med de finlandssvenska kulturtidskrifterna och har svårt att välja.

Vem var Hans Ruin?

Författaren, filosofen Hans Ruin (1891–1980) verkade i både Finland och Sverige. Tävlingen som instiftades 2003 uppmärksammar hans fina essäistik. Närmare information, se t.ex. Biografiskt lexikon för Finland eller Filosofia.fi

Hur ska det inlämnade essä-dokumentet se ut?
Dokumentet ska ha sidnummer och inte innehålla ditt namn. Dokumentet måste vara anonymt då tävlingens domare kommer se ditt dokument. Tävlingens producent kommer se både dokumentet, ditt namn och dina kontaktuppgifter.
Dokumentet kan lämnas in i följande format: doc, pdf, odt, rtf
Hur länge sparas mina uppgifter då jag lämnar in ett bidrag?
Dina uppgifter kommer sparas högst ett år och sedan raderas
Kan jag göra ändringar i min essä efter att jag skickat in den?
Nej, du kan inte göra ändringar i din text efter att du lämnat in den.

För närmare information,
kontakta tävlingens producent
Nina Nyman
nina@tidskriftscentralen.fi

eller

Tidskriftscentralen r.f.s verksamhetsledare
Christian Lång
christian@tidskriftscentralen.fi